slide Slide
no img no img no img no img no img no img no img no img

Hình Thức Thanh Toán

Ngày đăng : 25/10/2014

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TAXI ĐƯỜNG DÀI GIÁ RẺ

Hình thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt.

Khách hàng trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt cho lái xe khi đến địa điểm cần đến.