slide Slide
no img no img no img no img no img no img no img no img


Xe Đón Sân Bay

Dịch vụ cho thuê xe đưa đón sân bay giá rẻ

Giá nội thành 900,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 5,500 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 50,000 (/h)
Giá sân bay 550,000 (80km/3h)
 

 

Giá nội thành 1,200,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 7,000 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 70,000 (/h)
Giá sân bay 700,000 (80km/3h)

 

Giá nội thành 1,000,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 6,500 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 60,000 (/h)
Giá sân bay 650,000 (80km/3h)

 

Giá nội thành 1,200,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 7,000 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 80,000 (/h)
Giá sân bay 700,000 (80km/3h)

 

Giá nội thành 900,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 5,500 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 50,000 (/h)
Giá sân bay 550,000 (80km/3h)

 

Giá nội thành (100Km/8h)
Giá đường dài (200km/ngày)
Giá ngoài giờ (/h)
Giá sân bay (80km/3h)

 

Giá nội thành 1,000,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 6,000 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 50,000 (/h)
Giá sân bay 600,000 (80km/3h)

 

Giá nội thành 1,400,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 10,000 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 100,000 (/h)
Giá sân bay 1,000,000 (80km/3h)