slide Slide
no img no img no img no img no img no img no img no img


Xe chạy đường dài 7 chỗ

Giá nội thành 1,000,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 6,500 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 60,000 (/h)
Giá sân bay 650,000 (80km/3h)

 

Giá nội thành 1,200,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 7,000 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 80,000 (/h)
Giá sân bay 700,000 (80km/3h)