slide Slide
no img no img no img no img no img no img no img no img


Xe chạy đường dài 16 chỗ

Giá nội thành 1,200,000 (100Km/8h)
Giá đường dài 7,000 (200km/ngày)
Giá ngoài giờ 70,000 (/h)
Giá sân bay 700,000 (80km/3h)

 

Km/tháng 2.600 (Km)
Phát sinh ngày 60 (Usd)
Giá thuê bao 1.200 (Usd)
Phát sinh km 0.3(Usd)
Phát sinh ngoài giờ 3 (Usd)